De stiching is in 2007 opgericht door Dhr. Wim J.A. van Roosmalen (1939 - 2012)
om financiële ondersteuning te bieden aan niet commerciële,- en culturele instellingen
en opkomend talent uit het film, audiovisueel en muziekvak.

De stichting is in 2007 opgericht door dhr. Wim J. A. van Roosmalen. De stichting heeft als doel;

• het financieel ondersteunen van aankomende scenarioschrijvers in het film- en audiovisuele vak en talentvolle afgestudeerde studenten in het muziek vak teneinde om zich verder te bekwamen in hun vakgebied, waarbij te denken valt aan het volgen seminaria, cursussen, masterclasses;
• het financieel ondersteunen van niet commerciële instellingen, die de bekendheid van film en muziek propageren, waarbij te denken valt aan niet commerciële film- en muziekfestivals, symposia, vakcursussen etcetera;
• het financieel ondersteunen van éénmalige projecten, welke worden geïnitieerd door culturele instellingen, zoals het Binger Instituut, het Nederlands Filmmuseum (EYE) en andere;
• het geven van opdrachten om onderzoek te plegen op het gebied van film en muziek, welke worden vastgelegd in biografieën, dissertaties, scripties en dergelijke;
• en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

eye
Bijdrage in voor het uitbrengen van zes arthouse films in het Nederlandse circuit van arthouses en filmtheaters
Bijdrage voor het uitwerken van het scenario “Zuster van Liefde”
Bijdrage voor het organiseren van een festival
Bijdrage voor de totstandkoming van het boek: De nieuwe documentairemakers

Stichting Jovaro

RSIN:8182 21641
Verl. Hoogravenseweg 223
3523 KJ Utrecht